Pomiar gwintów i wałków - NA Technology

Pomiar wałków i gwintów

Odpowiadając na potrzeby coraz dynamiczniej rozwijającego się sektora produkcyjnego, proponujemy zaawansowane technologicznie rozwiązania oraz systemy do pomiaru gwintów, zastępujące wałki wzorcowe czy sprawdziany. W pełni automatyczne systemy pozwalają w sposób precyzyjny oraz wielowymiarowy mierzyć i określać parametry techniczne, użytkowe oraz jakościowe produkowanych gwintów zewnętrznych, wałków, a także wielu innych detali.

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę:

  • proponujemy zaawansowane, dopasowane do potrzeb danego środowiska produkcyjnego rozwiązania umożliwiające pomiar gwintów,
  • zapewniamy kompleksową pomoc, serwis oraz szkolenia,
  • gwarantujemy profesjonalną obsługę posprzedażową oraz doradztwo przy zakupie.

Dostarczane przez nas systemy i kompleksowe rozwiązania technologiczne zastępują wałeczki pomiarowe do gwintów i znajdują zastosowanie m.in. w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz na liniach technologicznych,
  • laboratoriach i centrach badawczych,
poznaj Szczegóły
Łatwość
Szybkość
Dokładność

METRIOS

To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.
Opis i specyfikacja
To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor

METRIOS

To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.
Opis i specyfikacja
To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor

METRIOS

To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.
Opis i specyfikacja
To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor

METRIOS

To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.
Opis i specyfikacja
To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam.To jest przykładowy tekst. Lorem ipsum dolor
1
Zamocuj element
2
Naciśnij przycisk start
3
Wynik w kilka sekund

Jakie główne parametry 
opisują geometrię gwintu?

tekst

Wykonując pomiar gwintów walcowych, szczególną uwagę należy zwracać na ich kluczowe parametry geometryczne, którymi są:

  • skok gwintu (P) – odległość pomiędzy wierzchołkami w przekroju podłużnym nakrętki lub śruby,
  • średnica gwintu (d) – stanowiąca średnicę okręgu wyznaczanego przez zewnętrzne wierzchołki gwintu w przekroju poprzecznym,
  • zaokrąglenie wierzchołka oraz dna bruzdy (R) – zarówno szczyt, jak i dno bruzdy gwintu trójkątnego nie powinny mieć ostrych krawędzi, które mogą powodować zwiększanie naprężenia w pobliżu karbu. Z tego powodu promień R powinien wynosić w granicach 10% skoku gwintu.

Pomiar gwintów - pozostałe parametry

Pozostałe parametry, określane w trakcie wykonywania pomiaru z użyciem np. wałeczków pomiarowych do gwintów to m.in. powierzchnia gwintowa, będąca powierzchnią utworzoną przez odcinek wyznaczany linią ruchu śrubowego, garb, będący występem po nacięciu lub wywalcowaniu, a także głębokość gwintu, jego zwój, czy średnica podziałowa.

skontaktuj się z nami
EFFECTIVE INDUSTRIAL SOLUTIONS

Wałki wzorcowe do mierzenia gwintów 
metodą trójwałeczkową

Za najskuteczniejszą technikę badania parametrów gwintowanych wałków lub nakrętek uznany jest pomiar gwintów metodą trójwałeczkową. Wałeczki pomiarowe wkładane są w dno bruzdy gwintu, a następnie, za pomocą specjalistycznych urządzeń, jak mikrometr czy optimetr mierzony jest rozstaw. W wyniku tak przeprowadzonego pomiaru otrzymujemy dane pozwalające obliczyć średnicę podziałową gwintu.

Wałeczki pomiarowe do gwintów

Metoda trójwałeczkowa wykorzystuje specjalne wałeczki pomiarowe do gwintów, dostarczane w formie pojedynczych elementów lub specjalnych oprawek z otworami umożliwiającymi ich nakładanie na urządzenie pomiarowe. Komplet wałków wzorcowych pozwalający na pomiar gwintu metodą trójwałeczkową składa się z 21 potrójnych elementów o średnicach od 0,17 mm do 6,35 mm. Zestawy produkowane przez niektóre firmy, często obejmują wałeczki pomiarowe w 18 potrójnych elementach w zakresie średnic od 0,17 mm do 3,2 mm.
skontaktuj się z nami

Sprawdziany do gwintów

Prawidłowy pomiar wałków gwintowanych umożliwiają również sprawdziany do gwintów, czyli niewielkie elementy pozwalające mierzyć m.in. średnicę oraz skok gwintu. Dostępne na rynku elementy, ze względu na ich budowę, dzielą się na sprawdziany trzpieniowe, pierścieniowe oraz listkowe. Pierwsze dwie kategorie wykorzystywane są przede wszystkim w środowiskach przemysłowych, gdzie pomiar gwintów lub wałków znormalizowanych odbywa się w odniesieniu do produkcji seryjnej. Z kolei sprawdziany listkowe, ze względu na swój relatywnie niższy koszt, często wykorzystywane są do pomiaru wałków w warunkach warsztatowych. Należy mieć na uwadze fakt, że w odróżnieniu od elementów trzpieniowych oraz pierścieniowych, nie gwarantują one tak wysokiej dokładności pomiaru.
skontaktuj się z nami

Precyzyjny pomiar wałków oraz gwintów 
z NA TECHNOLOGY

Oferujemy zaawansowane technologicznie rozwiązania do zautomatyzowanego pomiaru gwintów, wałków oraz wielu innych detali. Nasze zaawansowane systemy w pełni zastępują ręczny pomiar gwintów i stosowanie wałeczków pomiarowych oraz sprawdzianów do gwintów. Wysoko precyzyjne rozwiązanie pozwala zmierzyć dowolny gwint w sposób w pełni automatyczny i w przeciągu kilku sekund, jednocześnie eliminując wpływ czynnika ludzkiego na pomiar. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo oraz ofertę w pełni dopasowaną do indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.
skontaktuj się z nami
EFFECTIVE INDUSTRIAL SOLUTIONS
PROFORMAT