Skaner laserowy 3D - NA Technology

Skaner optyczny

Skanowanie optyczne to nowoczesna technologia, która udowodniła swoją przydatność w wielu gałęziach biznesu. Skaner optyczny do elementów obrotowych jest obecnie niezbędnym składnikiem kontroli jakości w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Pomaga w natychmiastowym wychwyceniu wszelkich nieprawidłowości na linii produkcyjnej, daje możliwość wykonywania ekspresowych i dokładnych pomiarów na dużej grupie produktów. W naszej ofercie zamieszczamy kompleksowy pakiet skanerów w formie automatycznych systemów skanujących. Skaner optyczny występuje w wielu rozmiarach, dostosowanych do gabarytów skanowanych przedmiotów lub obiektów. Każde rozwiązanie technologiczne zostaje dostosowane do wymagań firmy klienta i specyficznych uwarunkowań branżowych.
poznaj Szczegóły

Skaner 3D

Skaner 3D jest urządzeniem dostarczającym niezwykłej precyzji i szybkości w realizacji zadań pomiarowych czy inspekcyjnych, co przekłada się na wzrost zdolności produkcyjnej, a tym samym ograniczenie kosztów w firmie. W naszej ofercie zamieszczamy kompleksowy pakiet skanerów przestrzennych zarówno w wersji ręcznej, jak i w formie automatycznych systemów skanujących. Każde rozwiązanie technologiczne zostaje dostosowane do wymagań firmy klienta i specyficznych uwarunkowań branżowych. Oprócz dostarczania skanerów 3D, specjalizujemy się także we wdrażaniu dedykowanego oprogramowania, wzbogaconego o personalizowany zestaw funkcji. 

Usługi NA TECHNOLOGY obejmują również wszelkie akcje kalibracyjne i zaawansowany serwis techniczny, co pozwala utrzymać urządzenia w pełnej gotowości operacyjnej. Doświadczeni doradcy przejmują na siebie obowiązki w zakresie planowania infrastruktury skanującej. Skaner pomaga w natychmiastowym wychwyceniu wszelkich nieprawidłowości na linii produkcyjnej, daje możliwość wykonywania ekspresowych i dokładnych pomiarów na dużej grupie produktów, a także wspomaga procesy inżynierii odwrotnej. Skanery emitujące światło strukturalne mają spore problemy podczas pracy na powierzchniach odblaskowych, gdzie refleksy świetlne mogą z łatwością zaburzyć parametry pomiaru. Skanowanie 3D całkowicie eliminuje ten problem, co zwiększa walory użytkowe i przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne z tytułu odpowiedniego przygotowania stanowiska dla maszyny skanującej.
Wysoka rozdzielczość
Większa wydajność
Szybki zwrot inwestycji

VICIVISION

VICIVISION X

Optyczne urządzenia pomiarowe zaprojektowane specjalnie do pomiaru małych mikro elementów obrotowych, implantów dentystycznych i precyzyjnych elementów mikro-mechanicznych.
Opis i specyfikacja
Bezkontaktowy optyczny system pomiarowy
Podwójny system kompensacji temperatury
Wbudowany STEP-MASTER (wzorzec)
Wyniki w CSV i PDF
Dokładność pomiar. śred.: 1,5+D([mm]/100) μm
Dokładność pomiar. dług.: 4+L([mm]/100) μm
Powtarzalność pomiar. śred.: 0,4 μm
Powtarzalność pomiar. dług.: 3 μm

VICIVISION PRIMA

Seria kompaktowych i ergonomicznych urządzeń pomiarowych o bezkonkurencyjnym stosunku ceny do wydajności. Automatyczny i szybki pomiar bezpośrednio na produkcji.
Opis i specyfikacja
Bezkontaktowy optyczny system pomiarowy
Podwójny system kompensacji temperatury
Wbudowany STEP-MASTER (wzorzec)
Wyniki w CSV i PDF
Dokładność pomiar. śred.: 1,5+D([mm]/100) μm
Dokładność pomiar. dług.: 3,5+L([mm]/100) μm
Powtarzalność pomiar. śred.: 0,4 μm
Powtarzalność pomiar. dług.: 2 μm

VICIVISION TECHNO

Wysoko precyzyjne i niezawodne urządzenia pomiarowe do zadań specjalnych. Zostały zaprojektowane tak, aby dostosować się do obecnych i przyszłych wymagań produkcyjnych.
Opis i specyfikacja
Bezkontaktowy optyczny system pomiarowy
Podwójny system kompensacji temperatury
Wbudowany STEP-MASTER (wzorzec)
Wyniki w CSV i PDF
Dokładność pomiar. śred.: 1+D([mm]/100) μm
Dokładność pomiar. dług.: 3+L([mm]/100) μm
Powtarzalność pomiar. śred.: 0,3 μm
Powtarzalność pomiar. dług.: 1,2 μm
Skanowanie laserowe 3D - NA Technology

Skaner optyczny

Skaner optyczny elementów obrotowych jest urządzeniem dostarczającym niezwykłej precyzji i szybkości w realizacji zadań pomiarowych czy inspekcyjnych, co przekłada się na wzrost zdolności produkcyjnej, a tym samym ograniczenie kosztów w firmie. Oprócz dostarczania skanerów optycznych, specjalizujemy się także we wdrażaniu dedykowanego oprogramowania, wzbogaconego o personalizowany zestaw funkcji. Usługi NA TECHNOLOGY obejmują również wszelkie akcje kalibracyjne i zaawansowany serwis techniczny, co pozwala utrzymać urządzenia w pełnej gotowości operacyjnej. Doświadczeni doradcy przejmują na siebie obowiązki w zakresie planowania infrastruktury skanującej.

Oferta NA TECHNOLOGY stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie dowolnego sektora przemysłu na szybkie i automatyczne systemy pomiarowe. Jako oficjalny dystrybutor urządzeń skanujących, gwarantujemy doskonałą jakość na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Cały nasz wysiłek koncentrujemy na zapewnieniu klientom gotowych do użycia systemów, wyposażając ich także w pakiet szkoleń dotyczących prawidłowej eksploatacji. Optyczna maszyna pomiarowa wypełnia zatem szereg kluczowych zadań, ściśle związanych z kontrolą jakości i optymalizacją kosztów.
skontaktuj się z nami
EFFECTIVE INDUSTRIAL SOLUTIONS

Optyczna maszyna pomiarowa 
w ofercie NA TECHNOLOGY

Działamy jako oficjalny dystrybutor marki VICIVISION na polskim rynku, dostarczając klientom z sektora przemysłu systemów pomiarowych. W asortymencie tego producenta znajduje się m.in. optyczna maszyna pomiarowa do elementów obrotowych, niezbędna w przemyśle motoryzacyjnym. Skanery do elementów obrotowych to autonomiczne stanowiska pomiarowe, w pełni przygotowane do realizacji różnych zadań. Wbudowane oprogramowanie pozwala na konfigurację algorytmu względem przedmiotów poddawanych pomiarowi. Istnieje możliwość doposażenia urządzeń w głowice stykowe, co rozszerza ich funkcjonalność na pomiar cech wykraczających poza skanowanie optyczne.
skontaktuj się z nami

Skanowanie – zasada działania, zastosowanie

Skanowanie 3D dokonało rewolucji w kwestii pomiarów i modelowania przestrzennego. Skaner optyczny wykonuje swoją pracę poprzez zbieranie danych z milionów punktów na obiekcie fizycznym, które następnie przekazuje do programu komputerowego. W efekcie powstaje tzw. chmura punktów, gotowa do dalszej obróbki. Odwzorowanie przestrzenne danego przedmiotu pozwala zdobyć informacje o jego wymiarach i kształtach, a następnie przekazać te parametry do docelowego zastosowania. W przypadku inżynierii odwrotnej, celem może być stworzenie gotowego projektu do drukarki 3D. Skaner optyczny występuje w wielu rozmiarach, dostosowanych do gabarytów skanowanych przedmiotów lub obiektów. Skanowanie nie dotyczy bowiem wyłącznie obiektów o małych lub średnich gabarytach, lecz daje się zastosować nawet do modelowania budynków.

W naszej działalności skupiamy się na dostarczaniu urządzeń do skanowania 3D krótkiego i średniego zasięgu. Korzystają z nich przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży CNC, motoryzacyjnej czy mechanicznej. Projekt powstały dzięki skanerowi optycznemu daje się z łatwością odtworzyć na obrabiarce CNC. Skaner przestrzenny dostarcza także wszelkich danych niezbędnych do weryfikacji jakości wykonania projektu i wykrycia ewentualnych odchyleń. Dopasowanie poszczególnych elementów produkowanych oddzielnie staje się kluczowe w branży motoryzacyjnej, gdyż od tego zależy późniejsza jakość montażu pojazdu. Optyczna maszyna pomiarowa wypełnia zatem szereg kluczowych zadań, ściśle związanych z kontrolą jakości i optymalizacją kosztów.
W firmie NA TECHNOLOGY propagujemy nowoczesne skanowanie 3D, oferując wdrożenie kompleksowych systemów do różnych gałęzi przemysłu.

Skaner przestrzenny – proces pomiarów

Skaner 3D może działać w trybie pojedynczym lub ciągłym. Optyczna maszyna pomiarowa oferuje pracę w cyklu automatycznym 24/7, skanując rozmaite obiekty dostarczane na taśmie transportowej. Efektywność kontroli jakości osiąga tym samym zupełnie nowy poziom. Urządzenie pracuje według wprowadzonego wcześniej algorytmu, a skanowanie 3D w sposób całkowicie autonomiczny wykrywa wszelkie odchylenia od normy. Dobrze skalibrowany skaner optyczny 3D dostarcza produkt końcowy w formie chmury punktów lub modeli BIM, mających pełen pakiet informacji o produkcie. 

Każdy skaner przestrzenny wyposażono w oprzyrządowanie przekazujące informacje o pozycji skanera względem skanowanego przedmiotu. Funkcja ta pozostaje kluczowa dla wielu środowisk przemysłowych, gdzie nie da się zapewnić warunków laboratoryjnych. Położenie przedmiotów na linii produkcyjnej podlega wahaniom, a sam proces transportu generuje drgania, które mogłyby zaburzyć wyniki pomiarowe. Skanowanie 3D wspierane przez optyczny sprzęt śledzący pozostaje procesem całkowicie niewrażliwym na te czynniki, co gwarantuje precyzję pomiaru w dowolnej gałęzi przemysłowej.

Skanowanie 3D w przemyśle – najważniejsze zalety

Zalety technologii skanowania 3D w pełni uzasadniają poczynione inwestycje. Skanowanie 3D generuje oszczędności czasowe już od pierwszych chwil uruchomienia, pozwalając na automatyzację kontroli jakości prowadzonej na różnych etapach procesu produkcji. Skanowanie pozostaje także całkowicie bezpieczne dla osób postronnych, nie powodując konieczności zatrzymania prac. Urządzenia umożliwiające skanowanie 3D występują w pełnej palecie rozmiarów i parametrów technicznych. Nasi doradcy zajmują się dobieraniem urządzeń do konkretnych preferencji klienta, mając na uwadze wydajność, koszty inwestycji oraz ograniczenia przestrzenne.

Nasze skanery 3D oferują wizualizację danych w czasie rzeczywistym, w połączeniu z automatycznym tworzeniem raportu po wykonaniu pomiaru. Cały proces kontroli jakości postępuje w sposób autonomiczny, przekazując informacje o błędach w ramach systemu kontroli jakości lub dostarczając kompletnych danych o parametrach produktu.
EFFECTIVE INDUSTRIAL SOLUTIONS
PROFORMAT